Särskilt Älgspårprov

Särskilt Älgspårprov

Rätt att delta vid särskilt älgspårprov har hund som har fyllt 9 månader. Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.

Hitta din lokalklubb under länkar: http://svenskagrahundklubben.se/medlemsinfo/lankar/

Särskilt älgspårprov genomförs mellan: 1/8 – 28/2

Här kan du läsa jaktprovsbestämmelserna: http://www.alghundklubben.com/jaktprov/algsparprov.html