Ledhundsprov

Ledhundsprov

Rätt att delta vid jaktprov har hund som vid utställning erhållit lägst ett tredjepris i junior, unghunds- eller öppenklass. Från och med 2011-01-10 gäller att vid kvalitetsbedömning erhållit lägst kvalitetspriset Sufficient.

Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar. Hitta din lokalklubb under länkar: Länkar

Hunden skall ha fyllt 12 månader för att få starta på ledhundsprov.

Ledhundsprov genomförs mellan: 1/8 – 31/1

Här kan du läsa om hur ett ledhundsprov går till:
Jaktprov Ledhund