Medlemsinfo

Senaste

Årsmöte

Årsmötet i Svenska Gråhundklubben kommer även i år att genomföras digitalt via Zoom. Lördagen 19/2 15:00. Styrelsen återkommer beträffande anmälan inför mötet. MOTIONER: I enlighet med klubbens stadgar ska motioner skickas in...

Utställning

Senaste
Tyvärr, inga inlägg hittades

Annonser

Senaste

Mästerskap

Senaste

Gråhundmästerskapen

Styrelsen för Svenska Gråhundklubben har för detta år beslutat sig för att ersätta den modell för klubbmästerskap och ungdomsmästerskap som tidigare arrangerats för att istället utse bästa gråhund, bästa gråhund av motsatt kön...

Senast uppdaterat

Sponsorer