Löshundsprov

Löshundsprov

Rätt att delta vid jaktprov har hund som vid utställning erhållit lägst ett tredjepris i junior, unghunds- eller öppenklass. Från och med 2011-01-10 gäller att vid kvalitetsbedömning erhållit lägst kvalitetspriset Sufficient. Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.
 

Hitta din lokalklubb under länkar: http://svenskagrahundklubben.se/medlemsinfo/lankar/

Hunden ska ha fyllt 12 månader för att få starta på löshundsprov.

Löshundsprov genomförs mellan: 21/8 – 31/1

Här kan du läsa jaktprovsbestämmelserna:
http://www.alghundklubben.com/jaktprov/loshund.html