Regler för annonsering

Regler för annonsering

Medlemmar i Svenska Gråhundklubben har rätt att annonsera om nedanstående kriterier uppfylls, annonsören står för innehållet i annonsen.
Annonserna ligger kvar i 2 månader, sedan tas de bort automatiskt om de inte uppdateras av annonsören.

För valpannonser gäller att båda föräldrarna skall vara meriterade på Löshund/Ledhunds prov, samt att parningens HD index överstiger 100.

Valpannonserna granskas av avelskommittén innan de publiceras för att säkerställa att de följer avelsrekommendationerna.
Rekommendationerna kan du läsa här: http://svenskagrahundklubben.se/grahunden/avel/avelsrekommendationer/