Till avelstjänstTill Avelstjänst: SE J(LÖ)CH, SE UCH, SE VCH, BÖJERYDS GREY, SE24396/2020, HD A, AD U

SE J(LÖ)CH, SE UCH, SE VCH, BÖJERYDS GREY, SE24396/2020, HD A, AD U
u: SE J(LÖ)CH, ÖRNAHALLS FINA TAKIDA, SE50843/2017, HD A, AD U
e: SE J(LÖ)CH, SE UCH, RYRSKOGENS OSCAR, SE14552/2018, HD A 

SE J(lö)CH, SE UCH, SE VCH Böjeryds Grey, SE24396/2020
Kullvärde 3/4.
Grey är en trevlig familjehund med bra mentalitet (BPH beskriven), går utmärkt ihop med andra hundar och barn.
Jagar älg med bra sök, mycket energi och stor jaktlust.
Har hittills inte visat intresse för vildsvin.
En lättlärd hane med mycket bra samarbete och fullständig lydnad.
DNA testad, och är inte bärare av dvärgväxt eller Glaukom.
Ögonlyst ua, HD A och HD index 119, ED 0.

Endast meriterade tikar, med bra HD dokumentation.

För mer info kontakta:
Björn Eek, 070-5850150bjorn_eek@yahoo.se

Publicerades