Till avelstjänstTill Avelstjänst: SE J(LÖ)CH, RYRSKOGENS RAJ, SE54498/2020, HD A

SE J(LÖ)CH, RYRSKOGENS RAJ, SE54498/2020, HD A
u: SE UCH, SE J(LÖ)CH, RYRSKOGENS OCKRA, SE14554/2018, HD A
e: NO J(L)CH, ON KVIKK, NO35184/18, HD A

Raj är en tidigt jagande hane med stort effektivt sök.
Har haft mycket stånd i upptagen har även visat björn intresse då han hittat björn på frisök.

För mer info ring 070-5606877, Erik Strand, Älvdalen. 

Publicerades