Allmänna råd och direktiv

Nedanstående förteckning och riktlinjer kommer Svenska Gråhundklubben att tillämpa då klubben ingår som rasklubb till specialklubben Svenska Älghundklubben (SÄK).

Riktlinjer för klubbstyrelsen

Riktlinjer för ordförande i klubbstyrelsen

Riktlinjer för sekreterare i klubben

Riktlinjer för kassör i klubben

Riktlinjer för revisor i klubben

Riktlinjer för valberedningen i klubben

Riktlinjer för annonsansvarig i klubben

Riktlinjer för utbildningsansvarig i klubben

Några allmänna råd och direktiv från (SÄK) till ansluten rasklubb:

Riktlinjer för rasklubbars samarbete med lokalklubb

Minneslista för lokal och rasklubb efter års- och klubbmöten

Rasmästerskapsbestämmelser

Ansluten till SÄK