Rätt att delta vid särskilt älgspårprov har hund som har fyllt 9 månader. Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.
(Hitta din lokalklubb under länkar: http://svenskagrahundklubben.se/medlemsinfo/lankar/)

Särskilt älgspårprov genomförs mellan : 1/8 – 28/2

Här kan du läsa jaktprovsbestämmelserna: http://www.alghundklubben.com/jaktprov/algsparprov.html

14225616_1153341498037846_6373990306192740757_n