Var vänlig läs regler och rekommendationer för annonsering innan du skickar in din annons.
Du finner det här http://svenskagrahundklubben.se/annonser/regler-for-annonsering

Medlemsnummer i Svenska gråhundklubben krävs
Moderns titel, namn, reg.nr, HD/ED resultat krävs
Mormors titel, namn, reg.nr, HD/ED resultat krävs
Morfars titel, namn, reg.nr, HD/ED resultat krävs
Parningens HD index krävs
Parningens inavelskoefficient krävs
Hanens titel, namn, reg.nr, HD/ED resultat krävs
Farmors titel, namn, reg.nr, HD/ED resultat krävs
Farfars titel, namn, reg.nr, HD/ED resultat krävs