SE J(LÖ)CH, SE UCH, SE VCH, BÖJERYDS GREY, SE24396/2020, HD A
u: SE J(LÖ)CH, ÖRNAHALLS FINA TAKIDA, SE50843/2017, HD A, AD U
e: SE J(LÖ)CH, SE UCH, RYRSKOGENS OSCAR, SE14552/2018, HD A 

Ägare: Björn Eek
Uppfödare: Böjeryds kennel, Christian & Maria Johansson

DNA testad, fri från dvärgväxt och glaukom.