Valberedningens förslag 2023
Joakim Edvardsson Ordförande 1 år
Per-Åke Loftegård 1 år kvar
Per Ömalm 1 år kvar
Jenny Olofsson avgår, Joakim Eskilsson Nyval 2 år
Johan Palmqvist avgår, Björn Eek Nyval 2 år
Malin Westin, Omval 2 år
Peter Andersson avgår, Johan Brännström Nyval 2 år
Richard Claesson 1 år kvar
Revisor
Andreas Persson Valdes på 1 år (2023)
Per Forsman Valdes på 1 år (2023) Ny val
Revisor suppleant
Jan Andersson Valdes på 1 år (2022)
Hans Lantz
Valberedningen
Arne Berntsson Avgår
Thomas Gard
Tommy Blom
Mötes ordförande
Magnus Jensen