Anmälan Årsmötet!

Årsmötet hålls digitalt via ZOOM Söndagen den 26/2 kl 16:00.

ANMÄLAN KRÄVS: För deltagande via Zoom behöver respektive medlem anmäla sin medverkan i förväg (senast 22/2) så att en länk till Zoom kan skickas ut per mail.

Ange ert namn samt mail och medlemsnummer till Malin Westin på mailen: malin.westin@svenskagrahundklubben.se

OBS! SENAST 22/2.
Har ni anmält er enligt ovan och inför mötet inte fått en länk ombeds ni kontakta någon ur styrelsen.

I samband med årsmötet kommer vi att ha en föreläsning med Anna Fors Ward med start kl. 16:00. Årsmötet börjar 17:00.

Förutsatt att alla kollegier hunnit genomföras ska vi även genomföra prisutdelningar i klubbtävlingen.

Väl mött!

/ Styrelsen