SE J(LÖ)CH, SE UCH, ELGSTÖLEN’S P-P VON HUGO JJ BOSS, SE35351/2015, HD B
u: NO J(L)CH, PIM, N25611/07, HD A

e: NORD J(LÖ)CH, HALLIND’S PINTO, SE49075/2010, HD A, AD U

Utmärkt hane som skapar stor glädje i skogen hemma som socialt.
Bra i alla moment i skogen där samarbetet är i fokus samt att det är full lydnad på honom så man kommer alltid hem tillsammans med hunden. 
Lämnar han sina egenskaper vidare så blir valpköpare mer än nöjda.

HD B, 96 index. Kullvärde 4/5.

Sten-Axel Wikenstedt & David Wikenstedt
E-postadress: david.wikenstedt@gmail.com
Telefonnummer: Sten-Axel 070-3407521, David 073-9890267