SE J(LÖ)CH, Skräddarmyrens Båtsman, SE29940/2020, HD A
u: NORD J(LÖ)CH, TOKBÄCKENS BRITTA, SE29379/2016, HD A
e: SE J(LÖ)CH, SVAMPSKOGENS CURRE, SE42093/2015, HD B

Ägare: Anders Bergström
Uppfödare: Skräddarmyrens kennel, Tomas Nyberg