Årsmötet hålls digitalt via TEAMS lördagen 19/2 kl 15:00.
ANMÄLAN KRÄVS: För deltagande via Teams behöver respektive medlem anmäla sin medverkan i förväg (senast 16/2) så att en länk till Teams kan skickas ut per mail.

Ange ert namn samt mail och medlemsnummer till Malin Westin på mailen: malin.westin@svenskagrahundklubben.se

OBS! SENAST 16/2.

Har ni anmält er enligt ovan och inför mötet inte fått en länk ombeds ni kontakta någon ur styrelsen.
I samband med årsmötet kommer vi att få ta del av seminariet ”Viltsamverkan i brandens spår” (SLU). Förutsatt att alla kollegier hunnit genomföras ska vi även genomföra prisutdelningar i klubbtävlingen samt genomföra lotterierna. Väl mött!
/ Styrelsen