SE J(LÖ)CH, Elgklöfens Pekka, SE47907/2018, HD:A

u: SE J(LÖ)CH, ELGKLÖFEN’S FILIFJONKAN, SE25225/2011, HD:A 
e: NO J(L)CH, SIGDERDAMMENS ALIAS HÅREK, NO36380/16, HD:A

Ägare: Lars-Olov Jansson
Uppfödare: Elgklöfens kennel