Årsmötet i Svenska Gråhundklubben kommer även i år att genomföras digitalt via Zoom. Lördagen 19/2 15:00.
Styrelsen återkommer beträffande anmälan inför mötet.

MOTIONER: I enlighet med klubbens stadgar ska motioner skickas in till styrelsen senast 15/1. Maila dessa till någon i styrelsen. Mailadresser finns på denna länk: http://svenskagrahundklubben.se/…/styrelse-och…/

Vid årsmötet kommer vi att få ta del av seminariet ”Viltsamverkan i brandens spår” (SLU).

Förutsatt att alla kollegier hunnit genomföras ska vi även genomföra prisutdelningar i klubbtävlingen samt redovisa lotterierna i samband med årsmötet.

// Admin