SE J(LÖ)CH, FI JCH, Gardjakts Ari, SE16289/2020, HD:A

u: SE J(LÖ)CH, SE UCH, ALVIKSTRÄSK IZZY, SE22704/2015, HD:A 
e: FI JCH, FI UCH, SE UCH, KORVENKIERTÄJÄN ÄSSÄ, FI28283/16, HD:A

Ägare: Jonas Lejon

Uppfödare: Joakim Gard