SE J(LÖ)CH, KOLHAGENS YOKER, SE42493/2017, HD A

u: SE J(LÖ)CH, KOLHAGENS QULLA, SE38074/2012, HD A
e: SE UCH, SE J(LÖ)CH, HOUNINKORVEN SEPPO, SE59773/2010, HD A

Yoker är en snabb och aktiv hund i skogen, med ett väldigt bra sök, men håller ändock kontakt med föraren. Han har bra ståndegenskaper med tätt skallgivning och utmärkt hörbarhet. Han har en klockren, snabb återgång sedan han släppt skenälg..
Yoker är en vacker trevlig familjehund Exel på utställning.

För vidare info kontakta
Lars-Erik Backlund
Kolhagens Kennel.
073-8426574
Lasse.Backlund@kolhagens.se