SE J(LÖ)CH, YOPLIN, SE39372/2018, HD A

u: SE J(LÖ)CH, FI JCH, ALVIKSTRÄSK INDRA, SE22703/2015, HD A
e:  FI JCH, FI UCH, MYRSKOGENS HERO, FI27722/14, HD B

Ägare: Johan Brännström
Uppfödare: Tomas Gard