Styrelsen för Svenska Gråhundklubben har för detta år beslutat sig för att ersätta den modell för klubbmästerskap och ungdomsmästerskap som tidigare arrangerats för att istället utse bästa gråhund, bästa gråhund av motsatt kön samt bästa gråhund yngre än tre år i samband med årsmötet i februari 2022. Provresultat från innevarande säsong ligger till grund för tävlingen.

Valet att göra en egen tävlingsklass för hundar yngre än just 3 år beror på den utlottning vi sedan tidigare annonserat gäller för hundar upp till 3 år vid provtillfället.

Vi vill med detta ytterligare motivera fler att starta sina gråhundar på jaktprov. Att samlas en helg för att tävla är väldigt roligt för de som deltar på plats men det tar också stora resurser i form av lokala domare och i nuläget flaggar flera lokalklubbar för att situationen kring domare är ansträngd. Intresset för att delta i tävlingen har tyvärr också minskat lite. Vi behöver därför tänka i nya banor. Genom denna förändring stökar vi inte till ordinarie verksamhet i lokalklubbarna.

Hela provsäsongen kan nyttjas för att delta i tävlingen (21/8 2021 – 31/1 2022). Medlemskap i klubben är en förutsättning för deltagande. Resultat ska vara från kollegieförda löshundsprov på älg.

Vi kommer att ha ett prisbord för fler än nämnda tre pristagare och det kommer att finnas mycket fina priser. Jaktia Jönköping och Tracker är redan klara sponsorer. Prisbordet är 1st Browning X-Bolt och 2st Tracker Artemis.

Man behöver inte anmäla sig till denna tävling. Det räcker med att vara medlem och att gå ett riktigt lyckat löshundsprov på älg med sin gråhund. Tävlingen är öppen för alla. Oavsett om de gör sin första start eller är färdiga champions. Vinnarna presenteras och hyllas i samband med kommande årsmöte. Vid lika poäng kommer ålder att avgöra, där den yngre hunden premieras.