SE J(LÖ)CH, SE UCH, Kolbyjagets Fark, SE46442/2018, HD: AA

u: FI JCH N FI UCH HEW-11, Nokotin Linka, FI16726/09, HD: A
e: INT NORD FIN UCH NORD J(L)CH, Kolbyjagets Miro, N25538/08, HD: AA

Fark är en kraftig och ståtlig hane med utmärkt exteriör och med en stark könsprägel. Han är en otroligt lugn, trygg och stabil familjehund som i nästa ögonblick visar upp en enorm jaktlust i skogen. Trots stora fina sökturer jagar han tydligt tillsammans med föraren.
Fark har de egenskaper som jag själv söker hos en hund, han är stor och stark, frisk, jagar med högt tempo, stora sök och samtidigt noga med samarbetet, trevligt temperament. Han har en god förmåga att ställa i upptaget, kontaktsök under ståndarbetet och med en skalltäthet ofta över 110. Fark kommer på inkallning.
Kullvärde 3/6
HD AA, index 112

Tony Carlborg
072-5360002