Som det ser ut nu kommer det INTE att ges ytterligare dispenser för att starta på jaktprov utan utställningsmerit.
Utställningsverksamheten är nu återstartad så vi råder er att ställa ut nu för att kunna starta på jaktprov till hösten.

Styrelsen,
Svenska Gråhundklubben