U: SE J(LÖ)CH, SE UCH, Kassunkurun Armi, SE11218/2014, HD A, Kullvärde 5/9
u: FI JCH Mäentaustan Miina, FI29811/09, HD A
e. FI JCH, FI UCH, Uramon salon Topi, FI26544/09, HD B

E: J Jämtmyrens Grå Arro, SE50061/2019, HD A, Kullvärde 3/5
u: SE J(LÖ)CH, PIHLAJARINTEEN NISSE, SE42768/2017, HD A
e: FI JCH, FI UCH, HAUKKUTASSUN REKKU, FI40407/17, HD A

Parning på två jaktstarka och tidigt jagande individer med många bra nedärvare bakåt i leden. Arro har excellent ck på utställning.

Hd index 113. Inavels koff 0,8%

För mer info kontakta:

Håkan eller Patrik LOÅSENS Kennel . 070-6273888, 070-3750284.
Hanhundsägare: Oskar Axfeldt 070-2212137.
Säljes endast till de jägare som har för avsikt att starta jaktprov hd röntga samt ställa ut hunden.
Simulerad stamstavla: http://www.hittaalghund.se/stam_sim.asp?Regnr_H=SE50061/2019&Regnr_T=SE11218/2014