SE J(LÖ)CH, Kolhagens Yoker, SE42493/2017, HD: A

u: SE J(LÖ)CH, KOLHAGENS QULLA, SE38074/2012, HD: A
e: SE UCH, SE J(LÖ)CH, HOUNINKORVEN SEPPO, SE59773/2010, HD: A

Ägare: Lars-Erik & Marie Backlund, Svärdsjö 
Uppfödare: Kolhagens kennel, Lars-Erik o Marie Backlund, Svärdsjö