SE J(LÖ)CH, Skoveltjurens AIJA SE13698/2017, HD: A

u: SE J(LÖ)CH, SKOVELTJURENS VILMA, SE16323/2010, HD: A
e: SE J(LÖ)CH, SE UCH, STAVHULTS FIGO, SE39705/2010, HD: B

Ägare: Andreas Jönsson, Hässleholm
Uppfödare: Skoveltjurens kennel, Krister Torebo, Hamneda