SE J(LÖ)CH, BLOSSA, SE17281/2017, HD: A

u: SE J(LÖ)CH, FERMSA DUNDRA, SE28292/2010, HD: A
e: SE J(LÖ)CH SE UCH, HÖGVAKTENS TAYSON, S28241/2009, HD: B

Ägare & Uppfödare: Andreas Arnell, Torestorp