SE J(LÖ)CH, Trägårn’s Maja, SE24245/2018, HD A

u: SE J(LÖ)CH, VÅRHÖGENS KIRA, SE26546/2011, HD B
e: SE J(LÖ)CH, LAGADALENS ENZO  SE19761/2015, HD A

Ägare: Joakim Bengtsson, Ätran
Uppfödare: Trägårn’s kennel, Göran & Joakim Bengtsson, Ätran