Nedan finner ni listorna för året, tryck på respektive länk.

Hanar

Tikar

Listkriterier 2020-2021

Det finns möjlighet till kompletteringar under året för hundägare, uppfödare och avelsgrupp.

Kriterier för UHL – UTL
En rekommenderad hund i UHL/UTL skall anses hålla ett känt högre värde än övriga hundar.
I 2020-21 års listor skall hundarna vara födda 1/1 2018 och senare. Hundar som är födda 2017 och är med på 2010-21 listan kvarstår, men inga nya 2017 hundar påförs.
Djuren skall vara friska och inte ha föräldrar som lämnat PRA, EP och Glaukom eller annan ärftlig allvarlig sjukdom.
• Tagit 1:a pris på jaktprov som löshund på älg i Sverige.
• Ha jaktprovsmeriterat kullsyskon som löshund på älg.
• Båda föräldradjuren skall vara jaktprovsmeriterade som löshundar på älg.
Hunden skall ha en inavelskoefficient på högst 2,5 beräknat på 5 generationer.
För hund som skall vara med på listan krävs att den är AD fri samt har HD A eller B.
Efter årsstämman 9 april 2011 beslutades att AD kravet inte gäller Gråhund, för att komma med på unghund/tiklistan.
En tvåa alternativt en Good efter 15 månaders ålder, på utställning.
För att komma på listan skall minst 50 % av valparna i kullen vara HD röntgade. Kullsyskon med HD fel kan tolereras om minst 80 % i kullen är röntgade och övriga har HD A eller B. Totala antalet HD fel i kullen får ej överstiga 20%.
Unghundslistor uppdateras kontinuerligt under året.