SE J(LÖ)CH, FRÖNBERGETS MORRIS, SE32296/2015, HD A

u: J Frönbergets Apsy, SE28054/2010, HD B
e: SE UCH, SE J(LÖ)CH, Lalabons Ludde, SE40604/2011, HD A

Morris är en fantastisk jaktkamrat och familjemedlem. Fungerar bra i skogen där samarbetet är i fokus.
Lydig och kommer på inkallning. Vore synd att inte avla efter en så fin individ.

Ägare: Susanne Heydl, Rydaholm
Tel: 070-6754085
E-post: susanne@pinewood.se