SE J(LÖ)CH, TRAJÅSENS NADAL, SE19503/2016, HD B

u: SE J(LÖ)CH, RESTERÖDS LASSIE, SE33660/2010, HD B
e: SE J(LÖ)CH, NO J(L)CH, NO UCH, SE UCH, SCOTT, NO34175/12, HD A

Ägare: Per Bjurström, Falun
Uppfödare: Trajåsens kennel, Kerstin Abrahamsson och Stefan Emanuelsson, Vänersborg