Tyvärr visar det sig att många uppfödare begår fel mot antingen fastslagna hälsoprogram per ras (http://svenskagrahundklubben.se/…/svenska…/) eller Svenska Kennelklubbens (SKKs) grundregler som gäller för alla raser.
Tyvärr visar det sig att gråhundsrasen är en av de större syndarna och vi behöver därför uppmärksamma detta så att alla vet vad som gäller. För åren 2018-2019 har det visat sig att gråhundsrasen var fjärde största syndare vad gäller regelöverträdelser.
Främst har uppfödare missat att röntga avelsdjuren. Det är ett rimligt antagande att okunskap ligger bakom dessa överträdelser eftersom att 13 av 15 konstaterade fall för tvåårsperioden har berört uppfödare utan kennelnamn. Det är dock inte säkerställt varför man gjort fel.
Bifogad artikel är skriven av SKKs chefsjurist Agneta Lönn. Vi kommer att publicera detta även på vår hemsida och vi i styrelsen önskar naturligtvis att alla som föder upp gråhundar gör det enligt rådande regelverk och hälsoprogram. För rasens och tikens bästa. Hjälp oss gärna sprida budskapet så att alla vet vad som gäller och att vi snarast möjligt kan råda bot på detta uppenbara problem. Många tar dessutom valpar vid denna tid på året så det är en högaktuell fråga.