Härmed tackar jag för mig vad gäller avelsråd och admin i Svenska Gråhundklubben. Det har varit många givande år där man lärt sig otroligt mycket ! Vill tacka ödmjukt för förtroendet jag fått av många medlemmar i frågan, men också till de som varit kritiska till mig i denna roll. Viktigt att vara även det. Och är det en sak jag lärt mig så är det svårt att göra alla nöjda.

Jag hoppas att det finns någon därute bland medlemmarna som kan tänka sig att axla vidare på den roll jag haft och jobba för ett lyft av rasen!

Härvid hänvisar jag till avelsråd Per Särnmark och admin Malin Westin om ni behöver hjälp med något.

God sommar till er alla ! / Linnéa