SE J (LÖ) CH SETERLIA’S TESS SE30819/2019 , HD A , AD fri
u: N J(L)CH, SETERLIA’S CHABLIS, NO42640/10, HD A
e: FI JCH, NO J(L)CH, RETAKAN KUTI, FI24718/12, HD A

Ägare: Gunnar Johansson, Sexdrega.
Uppfödare: FLATNER CATO & FLATNER FRANK, NO-2212 KONGSVINGER.