SE J(LÖ)CH Blomskogens Era SE23461/2016 HD:A

u: SE J(LÖ)CH HAVULAN HILLA SE45537/2012 HD=A
e: NO J(L)CH KORVENKIERTÄJÄN RINGO FI17896/13 HD=A,

Uppfödare Tommy Blom
Ägare Anders Brenden