SE VCH, SE J(LÖ)CH, BECKARYDET’S CHILLA, SE22702/2018, HD A.

u: SE J(LÖ)CH, BECKARYDET’S AHPI, SE32104/2011
e: SE J(LÖ)CH, BJÖRNJÄGARENS ARCI ODIN, SE46288/2013

Ägare Malin Westin & Richard Claesson

Uppfödare Beckarydet’s kennel, Richard Claesson, Vaggeryd