Svenska Älghundklubbens och Gråhundklubbens avelsrekommendationer gällande från 2019-10-01.Norsk älghund Grå.

Till avel användes endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar. Detta innebär att endast jaktligt meriterade hundar används som föräldradjur.

Hanhundsanvändning:

Hanhunden användes till 3 tikar. Därefter görs ett avelsstopp för utvärdering av avkomman. Avkommorna skall meriteras jaktligt i samma nivå eller högre än rasens medelvärde. Från 20190501 så skall minst 25% av hanhundens avkommor vara pristagare på jaktprov, för att hanhunden skall tillåtas ha mera än 3 kullar. För aktuell information kontakta ditt avelsråd i lokalklubb/rasklubb.
Om hanhundsägaren inte inväntar utvärderingen efter 3 kullar, beräknas hans avkommors pristagarprocent på samtliga avkommor i alla kullar oavsett ålder, vilket avsevärt kan försvåra hans möjligheter till fortsatt avel. Ger avkommebedömningen ett godkänt resultat kan hanhunden användas till ytterligare 7 tikar, d.v.s. totalt maximalt 10 kullar efter en hanhund. OBS! Att Norden har en gemensam avelsbas och ovanstående siffror gäller oavsett vilket land hanhunden har använts i.

Ögonlysning:

Hanhund som skall användas till fler än 3 kullar skall vara ögonlyst inom ett år före parning. D.v.s. Resultatet är endast giltigt i 1 år. Hunden skall vara fri från PRA, Glaukom, Total katarakt, Bakre polkatarakt och annan förändring som ögonspecialist bedömer som allvarlig och/eller ärftlig. För ytterligare information se respektive ögonsjukdom.

Inavelsgrad:

Tillåtet värde är 0,0-2,5%. Inavelsberäkningen på parningen kan man göra på SKK’s avelsdata, SÄK’s Hittaälghund (Önskevalpen) , eller ta hjälp av avelsråd. En hanhund användes inte till mer än två kullar undan samma tik.

Sjukdomar och defekter

Höftledsdysplasi:

Höftledsröntga innan parning. Om avelsdjuren inte är röntgade får hela kullen registreringsförbud. Sedan 1/1-2013 har beräkningar av HD-index införts för Gråhunden. Målet är att preliminärt kullindex för samtliga parningar överstiger 100. Då förbättras rasens HD över tid. Indexberäkningen kan göras genom provparning på SKK’s avelsdata, eller kontakta ditt avelsråd för hjälp. Finska och Norska index är inte jämförbara med våra Svenska index. Vid parning med hund från Finland eller Norge gäller samma regler som tidigare, dvs. A+A, A+B eller B+A. Hundar med höftledsstatus D eller E skall inte användas i avel. En ev. parning med D eller E hundar medför automatiskt avelsförbud på avkomman.Gör inte om en kombination som har gett avkomma med höftledsdysplasi.

Glaukom, Grön starr:

Sjuk hund, dess föräldrar och helsyskon utesluts ur avel. Avkomma till sjuk hund utesluts ur avel.

Renal dysplasi: TidigareProgressiv Nefropati, PNP, Ärftlig njursvikt.

Sjuk hund, dess föräldrar och avkomma utesluts ur avel.Ytterligare information om sjukdomar och defekter finns under Avel, Hälsoläget. OBS! Gör alltid en sjukdomsanmälan och skicka in till SÄK! Blankett finns på SÄK`s hemsida och i Älghunden. Gäller alla sjukdomstillstånd på nu levande men även döda hundar. OBS! Hundägare, uppfödare eller hanhundsägaren till aktuell hund kan fylla i och skriva under anmälan.

Avelskommittén Svenska Älghundklubben och Gråhundklubben