Varför skickar skk ut medlemskort och avier för vår klubb?

Ja en del undrar säkert men detta är helt i sin ordning och ett led i att förenkla medlemshanteringen i vår klubb.

Tidigare under året har vi informerat om att vi kommer börja samarbeta med SKK om vårt medlemsregister och att vi kommer via deras försorg ta in medlemsavgifter till klubben. Vårt register har varit under all kritik och ett nytt system och rutin införs nu för bättre ordning. Det nuvarande registret har inte skiljt på om man varit medlem eller kund till klubben vilket inte är hållbart.

Därför kommer det till en början bli lite omställning att få rätt på registret.

Det kommer bli betydligt enklare framöver att hålla ett bra och aktuellt register i och med förändringarna men för en del kan det bli en överraskning att få ett inbetalningskort från skk om medlemskap i Svenska Gråhundklubben. Så i år blir det en omställning men till nästa år har vi ett kvalitetssäkrat register som kommer underlätta väldigt mycket.

Hemsidan kommer uppdateras med mer information och i början på Januari kommer det finnas länkar att använda för att hantera sitt medlemskap på ett bra sätt. I vårt samarbete med skk får vi även tillgång till uppdateringar av t ex adresser, vi får löpande rapporter av vårt medlemsregister och vi får en bättre funktion för utskick av medlemskort och avier.

MVH/Styrelsen