Bästa gråhundsägare!
Tiden går fort och nu har regelrevideringen inför 2022 dragits igång som vi nämnt tidigare.
Vi har i tidigare inlägg uppmanat medlemmar att besöka lokalklubbarnas möten ang regelrevideringen men vi har även som rasklubb funderat till över vilka förändringar vi önskar inför 2022.

Som ett sätt att ta in synpunkter från medlemmarna i vår rasklubb har vi därför skissat på ett enkelt förslag på regelförändringar som ni är välkomna att ge synpunkter på eller komma med fler förslag på ändringar i. Vi kommer ta in förslag fram till Rättviksutställningen 11 augusti för att sedan sammanställa dessa till ett förslag som sedan går till SÄK 31 Augusti.

Kort kan vi säga att vi vill förändra så lite som möjligt utifrån avelsutvärderingsperspektivet. Ju mer vi ändrar ju svårare får vi att följa en utveckling. Men några saker tycker vi är i behov att förändra och dessa finns beskrivet nedan.

Synpunkter och förslag mailas till per.sarnmark@svenskagrahundklubben.se

Förslag på regelrevidering:
Moment 1.b Sök. Idag ger upptag på första sökturen k=5 poäng och koefficient 1.0 vi vill ändra till k=6 poäng med koefficient 1.5.
Kommentar: ”Då får man en rättvisare bedömning, då snittet på momentet ligger på ca 6 poäng enl. hitta älghund.”

Moment 2. Förmåga att finna älg. Sänker koefficienten till 0,5.
Kommentar: ”Svårt att bedöma och hamna rätt, blir ofta mycket diskussioner på kollegierna.”

Moment 7. Skalltid. Hit flyttar vi dom 0.5 som vi tagit från moment 2, så vi får 1.0 i koefficient. 
Kommentar: ”Skalltid viktigt ju längre hunden skäller och uppehåller sig vid älgen, ökar chansen att man kommer in på ståndet och kan avsluta.”

Vildsvinsregler samma som våra löshundsregler på älg, möjligtvis justera ståndtiderna ex. 70 min. 1:a pris 
50 min. 2:a pris och 30 min. 3:e pris.
Kommentar: ”Vid jakt med ställande hund är målet att komma in på ståndet och lyckas fälla villebrådet. Därför tycker vi att vi bör kunna ha samma regler för vildsvin som för älg i grunden. Däremot kan vi behöva ha olika tider då viltets beteenden är olika och därför kanske vi bör t ex sänka kravet på ett förstapris från 90min till 70 min på vildsvin? Om vi har samma regelverk kan alla domare som idag dömer älghundsprov även kan användas till vildsvinsdomare.”

Ledhundsprov samma som idag.

Kom ihåg att detta är ett utkast för att få in synpunkter och förslag.