SE J(LÖ)CH, SE VCH, Böjeryds Diezel, SE39925/2015, HD: A, ED: ua.

U: SE J(LÖ)CH, SE UCH, SE VCH, Böjeryds Beauty, SE23991/2013, HD: A, ED: ua.
E: SE J(LÖ)CH, SE UCH, Stavhults Figo, SE39705/2010, HD: B

Diezel är en snabb och jaktstark ÄLGhund, med ett bra sök och en god förmåga att ställa i upptaget samt att spåra. Han skällde älg i princip vid första släppet (15 mån) och var färdig (LÖ) champion vid 2,5 år! Han har skällt vildsvin vid 3 tillfällen i sitt liv, vid samtliga har han kallats in och kopplats, endast älg som skjutits för honom.

I sin ungdom satt inkallningen, numera endast om han inte jagar älg.
Diezel står till förfogande endast för meriterade tikar, kullvärde 5/6, HD A, index 110.

Martin Kronqvist
Hembygdsgatan 6E
364 41 Lenhovda
Mailadress:
Martin@Kronqvists.se
Telefon: 070-375 22 00