SE J(LÖ)CH SE26906/2013 Skörbäckens Acke

Ägare: Fredrik Bengtsson
E-post: beaglebengtsson@gmail.com Telefonnummer: 0705740150
Uppfödare: Anders Johansson