NORD V-15 SE VCH RLD N GW-17 VDH CH WW-17 SE J(LÖ)CH SE UCH C.I.B. Svartkärrets Axa, SE26648/2014

Ägare: Leif och Amanda Blom, Njurunda
Uppfödare: Anders Gustafsson och Liselotte Lindell