Svenska Gråhundklubbens (Gråhundklubben) hantering av personuppgifter

Reviderad; 2018-05-25

 

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Svenska Gråhundklubben lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig som medlem. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Gråhundklubben lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Gråhundklubbens berättigade intresse som rättslig grund.

 

Gråhundklubben lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat i t ex en tävling för din hund skickas in eller när du anmäler en parning eller valpkull. Gråhundklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK-ansluten klubb, samarbetspartner, veterinärklinik eller liknande. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.
Gråhundklubben lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i Gråhundklubbens personregister. Kan vara kopplingar såsom medlemskap, ägarskap av hund, funktionär, uppfödare, prenumerant eller annan. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till Gråhundklubbens organisation såsom utskick, kontakt inom organisationen, annonsering av kullar/parningar och registrering av prov-, test-, tävlings och hälsoresultat. Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från Gråhundklubben. Kontakta oss på Gråhundklubben om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Gråhundklubben. Du kan också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till Svenska Gråhundklubben. Du har alltid rätt att stoppa Gråhundklubbens lagring och behandling av dina personuppgifter såvida Gråhundklubbens intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter Gråhundklubben har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till: Svenska Gråhundklubben, Kassör Jenny Olofsson
Mjösundsvägen 26 86240 NJURUNDA. Tycker du att Svenska Gråhundklubben hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.