Rätt att delta vid jaktprov har hund som vid utställning erhållit lägst ett tredjepris i junior, unghunds- eller öppenklass. Från och med 2011-01-10 gäller att vid kvalitetsbedömning erhållit lägst kvalitetspriset Sufficient. Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.
(Hitta din lokalklubb under länkar: http://svenskagrahundklubben.se/medlemsinfo/lankar/)
Hunden skall ha fyllt 12 månader för att få starta på ledhundsprov.

Ledhundsprov genomförs mellan : 1/8 – 31/1

Här kan du läsa om hur ett ledhundsprov går till:
http://www.alghundklubben.com/jaktprov/ledhund.html
14569029_859931540774480_770181314_n