Rätt att delta vid jaktprov har hund som vid utställning erhållit lägst ett tredjepris i junior, unghunds- eller öppenklass. Från och med 2011-01-10 gäller att vid kvalitetsbedömning erhållit lägst kvalitetspriset Sufficient. Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.
(Hitta din lokalklubb under länkar: http://svenskagrahundklubben.se/medlemsinfo/lankar/

Här kan du läsa jaktprovsbestämmelserna: http://joomla.alghundklubben.com/_sak/files/jaktprov/Jaktprovsbest%C3%A4mmelser_med_GPS_skallindikator.pdf

14555623_10153783937500964_1431553656_n