Svenska Gråhundklubbens och Älghundklubbens avelsrekommendationer

Båda föräldrarna ska vara meriterade på löshunds/ledhundsprov älg.
• A, B, C höfter är tillåtna om preliminärt kullindex vid parningstillfället överstiger
100,. Vid användning av avelsdjur från ett annat land måste båda föräldradjuren
ha A eller B höfter.
• Inavelsökningen skall understiga 2,5% i enskild kombination
• När en hanhund fått 5 kullar, skall pristagarprocenten efter avkommorna på
minst 3 av dessa kullar vid jaktprov vara minst 25 %. Då kan hanhunden
användas till ytterligare 5 kullar. En hanhund skall inte användas till mer än 10
kullar sammanlagt.
• När en tik fått 3 kullar, skall pristagarprocenten på avkommorna på jaktprov vara
minst 25 % på de första två kullarna. Då kan tiken användas till ytterligare 2
kullar. En tik får inte användas till mer än 5 kullar sammanlagt.
• I avel skall enbart friska hundar användas.
• I avel skall inga hundar med störningar i mentaliteten förekomma. Störningarna
kan bestå av både aggressivitet och mycket dålig frimodighet.