Medlemmar i Svenska Gråhundklubben har rätt att annonsera om nedanstående kriterier uppfylls, annonsören står för innehållet i annonsen.
Valpannonser publiceras antingen under fliken ”valpannonser” eller ”planerad parning”. Annonserna ligger kvar i 2 månader, sedan tas de bort automatiskt om de inte uppdateras av annonsören.

För valpannonser gäller att båda föräldrarna skall vara meriterade på Löshund/Ledhunds prov, samt ha a, b eller c höfter, kombinationen måste uppnå hd index 101. Enligt beslut från SÄK’s avelskommitté.

Valpannonserna granskas av avelskommittén innan de publiceras för att säkerställa att de följer SÄK:s avelsrekommendationer.
Rekommendationerna kan du läsa här: http://svenskagrahundklubben.se/grahunden/avel/avelsrekommendationer/

600805_3144358705736_70457978_n