Observera! Ansvaret för uppgifternas riktighet vilar helt på anmälaren! Se därför till att ange fullständiga och riktiga uppgifter. Anmälan till mästerskapet skall ha inkommit senast den 31 augusti 2019 för att räknas.

Plats: Jämtland – Datum: 5/10-19

(*)Förstagångsvaccination mot valpsjuka måste vara utförd senast 14 dagar före start. OBS! alla hundar måste omvaccineras efter 1 års ålder. Sedan gäller vaccinationen i 4 år.