Inför Årsmötet!!
MOTIONER: I enlighet med klubbens stadgar ska motioner skickas in till styrelsen senast 15/1.
Maila dessa till: par.omalm@svenskagrahundklubben.se